DNA Dizileme

Polgen bünyesinde barındırdığı yeni nesil dizileme sistemi platformları ile aşağıdaki DNA tabanlı dizileme hizmetlerini sunmaktadır;

  • Tüm genom dizileme (de novo)
  • Tüm genom dizileme (yeniden dizileme “re-sequencing”)
  • Ekzom dizileme
  • Metagenom dizileme
  • GBS (dizileme ile genotipleme, “genotyping by sequencing”)
  • Hedeflenmiş bölge dizileme
  • Amplikon dizileme
  • Gen panelleri

Analizlerimiz tanı amaçlı kullanılamaz.

dna dizileme sequencing

This post is also available in: İngilizce