Standart Analizler

Biyoinformatik analiz hizmetleri standart seviyede Polgen tarafından aşağıdaki gibi sunulmaktadır;

  • Genom de novo asemblisi (hızalaması)
  • Transkriptom de novo asemblisi (hızalaması)
  • Genom haritalama
  • Referans genom kullanılarak transkriptom haritalama
  • Küçük RNA (sRNA) haritalama
  • Genom atıflandırması (annotasyonu)
  • Transkriptom atıflandırması (annotasyonu)
  • sRNA (miRNA da dahil) atıflandırması (annotasyonu)
biyoinformatik-analizler

This post is also available in: İngilizce